31 Ιανουαρίου, 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ REEVOL

Ο “διαιτητής του εθελοντισμού” στοχεύει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου εργαλείου που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα καθημερινά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εθελοντής κατά την παραμονή του σε μία ξένη χώρα. Πιο διεξοδικά, είναι ένα εργαλείο που θα συλλέξει όλες τις απαντήσεις ή λύσεις σε τόσες πολλές ερωτήσεις και απορίες που ένας εκπαιδευτής εθελοντών συνήθως καλείται να λύσει και οι επίσημοι οδηγοί δεν βοηθούν. Το σχέδιο τείνει επίσης να αντικαταστήσει όλα αυτά τα φόρουμ και τα ανεπίσημα ιστολόγια που παριστάνουν ότι  έχουν απαλλαγεί από τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, ειδικά σε μια εποχή που η εθελοντική υπηρεσία μετατρέπεται σε κάτι ευρέως διαδεδομένο, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ;

Οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Η βελτίωση της ποιότητας των έργων εθελοντισμού με την αντιμετώπιση κάθε είδους προβλήματος που μπορεί να επηρεάσει τόσο τον εθελοντή όσο και τον οργανισμό φιλοξενίας.
  • Η δημιουργία προτύπων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή ζωή ενός οργανισμού φιλοξενίας.
  • Η προσβασιμότητα στην πραγματική πληροφορία, βασισμένη σε χρόνια εμπειρίας, ώστε οι youth workers που τη χρειάζονται να μπορούν να την εμπιστευτούν.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ;

Το REEVOL θα επιτρέψει την δημιουργία μιας εφαρμογής κινητού που θα συγκεντρώνει την εμπειρία των 3 εμπλεκόμενων φορέων και του δικτύου συνεργατών τους, προκειμένου να ενοποιήσει τις πληροφορίες και να τις καταστήσει προσιτές για όποιον μπορεί να τις χρειαστεί. Θα είναι ένα διακρατικό ψηφιακό μέσο ικανό να ανταποκριθεί γρήγορα στις πολλαπλές ανάγκες που η διατήρηση του θα είναι βιώσιμη χάρη στη διάδοσή του.

Για να επιτύχει τους στόχους του, το REEVOL προβλέπει την δημιουργία μιας εφαρμογής κινητού και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι εταίροι του έργου θα εκτελούν διάφορες δραστηριότητες:

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της συλλογής πληροφοριών, μόλις επιτεύχθει, θα καταταχθεί σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με σεβασμό στις ανιχνευθείσες ανάγκες μέσω μελέτης που είχε προηγουμένως διεξαχθεί. Μεταξύ αυτών θα αναλυθούν οι στιγμές πριν και μετά την έγκριση ενός έργου εθελοντισμού, τα πρώτα βήματα που θα ακολουθήσουν με τους υποψήφιους και τους μελλοντικούς εθελοντές, την καθοδήγηση και τον αντίκτυπό τους στην περιοχή.

Στη συνέχεια, αφού η τεχνολογική ανάπτυξη της εφαρμογής REEVOL είναι έτοιμη – τουλάχιστον στην έκδοση beta, οι εταίροι θα διεξαγάγουν πιλοτική δοκιμή με τους youth workers και τα εμπλεκόμενα μέλη, ώστε να μπορέσουμε να αντιπαραβάλλουμε το αρχικό αποτέλεσμα με την πραγματικότητα και να διορθώσουμε ότι είναι απαραίτητο.