4 Μαρτίου, 2020

Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

Το πρόγραμμα REEVOL υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.